Каталог KD 2015

***Scroll down for the English version***

В първия пост вече споменах, че Жълтото пиле доста напредна и вече има доста и различни проекти зад гърба си. Един от първите сериозни проекти беше изготвянето на продуктов каталог, с който да се представим на специализирано изложение за ръчно изработени китари в Берлин и беше голямо  предизвикателство за нас.

Освен като фотографи, се изявявахме и като дизайнери и предпечатна подготовка. И ако трябва да сме съвсем честни – заслугата е на KD.

Моята задача в този проект беше да гримирам KD за снимка (приключение, което заслужава отделна история), да я заснема и обработя, а също така самата аз да позирам за снимката на корицата и след това да я подготвя в подходящ вид за корица. Освен хвалби за нас, тук ще споделям и трудностите, които срещахме и срещаме във връзка с различните проекти и не мога да пропусна, че не се справих особено успешно с една от задачите си и конкретно с ретуша на снимката за корицата. Искахме тя да изглежда максимално естествена, а не както снимките в повечето списания, които изглеждат малко “пластмасови”, затова не я обработих много. На монитора изглеждаше доста добре, вече нямаше време за предварителни проби, и дадохме файловете за печат, за да успеят да отпечатат каталозите преди да заминем. Когато взехме печатния вариант в ръце …и най-дребните несъвършенства изпъкваха многократно. Положението се влоши още мъничко от факта, че крайното покритие, което избрахме беше гланцово, а не матово и това подсили допълнително дефектите. Определено, ако още веднъж ми се наложи да правя подобна снимка бих предпочела да я направя по- “пластмасова” 🙂

Имаше и положителна страна все пак – на снимките на китарите се отрази доста добре и подсили цветовете им 🙂

Срещнахме още трудности с подготвянето на текстовата информация и намирането на човек, който да се справи с превода от български на английски език в едни доста кратки срокове, които поставихме. Помогнаха няколко приятели, на които специално благодарим: Иво Войков и роднини англичани, Ивайло Тончев и Джеф Стратън.

В крайна сметка въпреки 2-3 грешки в текста и корицата, от която има още какво да се желае се получи страхотен каталог, с който сме много горди. Научихме доста неща, които ще  ни помогнат да избегнем грешките и несъвършенствата в следващия каталог. За него вече имаме някои идеи и ще вдигнем летвата още повече 😉

P_1_Cover P_2_KD_Presentation2 P_3_Pandora_II P_4_Phen_S P_5_Phen_Shabby P_6_Silvia P_7_Silvia P_8_Rev_II P_9_Magnifica_II P_10_Turbulence_II P_11_LED P_12_Last

I have already mentioned (in my first blog post) that the Yellow Chick already has many different projects behind it. One of the first serious projects was a product catalog to introduce ourselves to a specialized exhibition of handcrafted guitars in Berlin and was a great challenge for us.

Besides photographers, we were also designers.

My assignment in this project was to make KD a photo (an adventure that deserves a separate story) and also to retouch the cover image for the catalog.

In this blog  I will share not only our successful projects but also the difficult that we have met during our work. So now, I will explain how I make a mistake with retouching cover image.  We wanted it to look as natural as possible, and not as photos in most magazines that look a little “plastic”, so I did not do a lot of Photoshop on it. The image looked pretty good on the monitor and we gave the files to be print.  When we took the printed version into the hands we saw that the tiniest imperfections stood out many times. The situation was going worse because of the fact that the final coating we chose was glossy and not matte, and this caused the defects to be more visible. Definitely, if I  had to make a similar picture once again I would prefer to make it more “plastic” 🙂

There was also a positive side – the guitar pictures was fantastic 🙂

We have also difficulties in preparing the text information and finding a person to cope with the translation from Bulgarian into English in the very short time we have set. Several friends helped and I want to thank to: Ivo Voykov and his British relatives, Ivaylo Tonchev and Jeff Stratton.

In the end, despite those mistakes the result was a great catalog and we are very proud of it. We’ve learned a lot of things that will help us avoid the mistakes and imperfections in the next catalog. We already have some new ideas 😉

Signiture

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *